Tre saker jag stört mig på den senaste tiden

1. Hur fullkomligt vidriga alla var mot Monica Lewinsky efter “Lewinskyaffären”, speciellt media. Hon var 22 år, i beroendeposition och förälskad, han var drygt dubbelt så gammal, gift och folkvald president för ett av jordens mäktigaste länder. Förlåt för världens äldsta spaning, men var det verkligen rätt person att shamea? Dessutom, hur i hela friden kan detta på något sätt vara Hillary Clintons fel? Det är en person som varit otrogen i den här soppan, en person som dessutom har ljugit inte bara för sin fru utanför ett helt land. Och de som får mest skit för hela affären är en obunden 22-årig tjej och den otrognes fru? Tack patriarkatet.

2. Att det i många, långa år forskats på preventivmedel för män och att ett genombrott nu verkar vara riktigt nära, men en (lyckad) studie på detta medel stoppades i förtid på grund av oönskade biverkningar. Vilka är då dessa oönskade biverkningar, så allvarliga att det inte var värt att forska vidare? Acne, depression och muskelvärk, rapporterar flera tidningar. Ursäkta? Jag förstår att det inte är så roligt att få hudbölder bara för att man vill ligga lite, men kom igen. Plussa på risk för blodpropp, bröstcancer, upprepade svampinfektioner, migrän, illamående, ständigt spända bröst och kraftigt minskad sexlust, så har du dokumenterade biverkningar på ett av de vanligaste p-pillren. Tack patriarkatet.

3. Sedan den 4 november och året ut jobbar kvinnor gratis. Det är 2016 och vi tjänar i genomsnitt 84 öre för varje manskrona. Tack patriarkatet.

Translation: Three things that have annoyed me to near-death the past week:
1. How incredibly awful the entire world (and especially the media) treated Monica Lewinsky after the Lewinsky scandal. I know I’m not bringing anything new here, but seriously? She was 22, not married and totally dependent on him (as a White House intern). He was more than twice her age, married and elected president of the United States. How did not anyone (everyone) stop and think, are we really shaming the right person here? And how the hell can anyone ever use this “scandal” to trash talk Hillary? One person was unfaithful and lied, not only to his wife but to an entire country, and they blame his 22 year old lover and his wife? Thanks patriarchy.
2. That when we’re finally close to a break through with male birth control/contraception, a (successful) scientific study is cancelled because of reports of unwanted side effects. What side effects, you might ask. According to media: acne, depression and aching muscles. And of course you shouldn’t have to endure a soar body just because you want to get laid without consequences, but come on. Add blood cloths, risk of breast cancer, repeated yeast infections, migraines, nausea and little to no sex drive and you have the documented side effects of the most common birth control pills. Thanks patriarchy.
3. From November 4th and the rest of the year women work for free, since we only make about 84% of what men make. Thanks patriarchy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s